کنفرانس حمایت از محور مقاومت / جیپور هند

برگزاری اولین کنفرانس و هم اندیشی علمای اهل سنت در جیپور هند و صدور بیانیه حمایت از محور مقومت و جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از مسلمانان و مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی

.

Please enter your comment!
Please enter your name here