۱۱ سوال اساسی از اهداف اصلی رابطه اسراییل با هند

مرکز مطالعات شبه قاره در آستانه سفر نتانیاهو به هند ضمن یادآوری از نتایج دوستی و همراهی هند با اسراییل با ۱۱سوال اساسی مردم را به چالش ( آیا وقتی با اسراییل دوست هستیم نیاز به دشمنی هم داریم ) دعوت کرد 

 

 

with Friends Like Israel

Does India Need Enemies?

.

Please enter your comment!
Please enter your name here