معرفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو

نام: غلامرضا

نام خانوادگي: انصاري

تاريخ تولد: ۱۳۳۴

وضعيت تأهل: متأهل و داراي چهار فرزند

سوابق کاري:

– سفير جمهوري اسلامي ايران در هند از دي ماه ۱۳۹۱ (آقای انصاری روز سه شنبه، سوم بهمن ماه ۱۳۹۱، استوارنامه خود را به جناب آقای پراناب موکرجی، رئیس جمهور هند، تقدیم کرد)

– مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه از فروردین ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۳۹۱

– مشاور اقتصادي وزير امور خارجه از مرداد ۱۳۹۰ تا فروردين ۱۳۹۱

– مديرکل همکاري هاي اقتصادي وزارت امور خارجه از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

– سفير جمهوري اسلامي ايران در مسکو از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

– مديرکل آسيا و اقيانوسيه از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴

– مديرکل کنسولي وزارت امور خارجه از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳

– سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹

– معاون سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸

– رئيس اداره اروپاي غربي وزارت امور خارجه از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱

– شروع خدمت در وزارت امور خارجه در سال ۱۳۶۷

.

Please enter your comment!
Please enter your name here