ویدئویی نایاب از عارف هندی ۴۰ سال پیش / پشت پرده همه جنگها ….

وقتی به زبان بسیار ساده در کمتر از چند دقیقه پشت پرده تمامم جهان امپریالیسم و استکباری را از زبان عارف هندی میشنویم

.

Please enter your comment!
Please enter your name here