تصاویر مشارکت بی نظیر مردم پاکستان در انتخبات ۲۰۱۸

انتخابات ۲۰۱۸ پاکستان یکی از مهم ترین و سرنوشت ساز ترین انتخابات مردمی برای پارلمان است که به تبع آن نخست وزیر نیز توسط حزب پیروز برای هدایت و رهبری پاکستان انتخاب خواهد شد .

اما نکته ای مهم تر اینست که مردم پاکستان با توجه به شرایط بسیار سخت و دشمنی بیش از پیش آمریکا با این کشور گذشته از پیروزی هر حزب در این دوره بدنبال نشان دادن عزت و استقلال این کشور در مقابل دشمنان خود هستند و آن چیزی که بیش از همه چشم نواز است حضور گسترده و چشم نواز مردم با سنین مختلف در پای صندوق های رای هستند .

حضوری که بیش از هر چیزی همه تلاش های آمریکا و هم پیمانانش را برای ناامنی ، اختلاف و… درپاکستان را ناامید خواهد کرد

.

Please enter your comment!
Please enter your name here