اتحادیه اروپا انتخابات پاکستان را تایید کرد

? رئیس هیات اعزامی بازرسان اتحادیه اروپا بر انتخابات سراسری پاکستان اعلام کرد که نحوه برگزاری انتخابات در این کشور رضایت بخش بوده و از نگاه بازرسان، انتخابات در سلامت کامل برگزار شد.
?  مایکل گیلر عصر جمعه پس از اعلام نتیجه انتخابات سراسری پاکستان و مشخص شدن پیروز انتخابات، در نشست خبری با رسانه‌ها گفت، در مجموع، عملکرد کمیته ناظر بر انتخابات پاکستان در مقایسه با سال ۲۰۱۳ بهتر است.

.

Please enter your comment!
Please enter your name here