سفیر ایران در اقامتگاه عمران خان

“مهدی هنردوست” سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در بنی گالا با “عمران خان” رهبر حزب پیروز انتخابات پاکستان دیدار کرد

.

Please enter your comment!
Please enter your name here